De omvormer van het zonnepaneel aansluiten (2023)

Volta Solar Algemene voorwaarden, Privacy- en Cookieverklaring

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat:

 • Algemene voorwaarden Volta Solar(laatst gewijzigd: januari 2023)
 • Productvoorwaarden Volta Solar
 • Algemene voorwaarden Serviceplan

Volta NXT B.V. privacy- en cookieverklaring

Volta NXT B.V. beschouwt de bescherming van uw persoonsgegevens als essentieel voor ons werk. Het maakt niet uit of u klant, voormalig klant, potentiële klant bent of alleen onze website bezoekt. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met alle persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u via de knop "Instellingen" uw cookievoorkeuren instellen als u niet alle cookies wenst te accepteren. U bepaalt wat we van u mogen verwachten. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u als volgt contact met ons opnemenklantenservice@voltalimburg.nlof stuur een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming via:FG@essent.nl

 1. Reglement

Volta NXT B.V. Onder Volta NXT B.V. maakt deel uit van de E.ON Groep. Handelsnamen zijn Volta Limburg, Volta Solar, Fraku en Willems Climate and Cold Technology. KlikHiervooralle bedrijvenMaak deel uit van deze groep.

Essent N.V., Willemsplein 4, 5211 AK, 's-Hertogenbosch, is onderdeel van de E.ON groep en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen de E.ON Nederland groep.

 • kijk hieralle bedrijvenOnderdeel van Essent, onderdeel van de groep E.ON Nederland. Als we zeggen "wij", bedoelen we al deze bedrijven.
 • Wij verwerken persoonsgegevens via de diensten en/of producten van deze bedrijven. Dit is alle informatie die betrekking heeft op u als natuurlijke persoon.
 • Onder verwerking verstaan ​​wij elk gebruik van uw persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren, corrigeren, delen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Soms staan ​​er aanvullende of andere voorwaarden in het privacybeleid van elke aangeslotene. Koppel ze dan aan de specifieke producten en/of diensten die ze aanbieden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de onzeservicepartner. Wilt u meer informatie, lees dan ook de privacyverklaringen van deze bedrijven.

Zo verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten via onze website of apps.Bekijk een overzicht van onze website.

 1. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. Dit kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via: telefonisch contact, e-mail, contactformulier, chatfunctie, webonderhoud, enquête, prijsvraag of (groeps)onderzoek, (mobiele) website (inclusief apps) (wanneer je inlogt op je account of je aanmeldt voor een Abonnement nieuwsbrief) of via sociale media.

Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens als u met ons een overeenkomst heeft gesloten of heeft gesloten. Wij registreren dan bijvoorbeeld uw meterstanden. We loggen ook gegevens wanneer u onze apps of websites gebruikt, wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor marketingdoeleinden. Wij verwerken deze gegevens alleen voor legitieme doeleinden.

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4. Zo krijgen wij uw gegevens.

 1. Soorten Persoonsgegevens

We kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring:

 • naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Contractgegevens zoals looptijd en tariefsoort;
 • geboortedatum en geslacht;
 • gezinssamenstelling, woonkenmerken en energiebesparende maatregelen;
 • verkeers- en locatiegegevens;
 • gegevens elektrisch vervoer, waaronder laadpaaltransactiegegevens, laadpastransactiegegevens, verbruiksgegevens, laadgedrag en betaalgegevens;
 • Verbruiksgegevens, verbruiksprofilering, meetgegevens, uw (technische) aansluitgegevens en overige gegevens van uw netbeheerder;
 • Gegevens van kredietbureaus (indien aanwezig);
 • Betaalgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en creditcardgegevens, indien van toepassing;
 • inkomensgegevens en budgetideeën;
 • Gedetailleerde (technische) informatie over het gebruik van onze website of app. Bijvoorbeeld apparaattype, browsertype, datum en tijd van uw bezoek, IP-adres, cookie-ID en pagina's die u hebt bezocht;
 • zoekwoorden die u gebruikt op onze website of app;
 • Gekochte of zelf verzamelde gegevens of informatie, zoals B. vermogensprofielen, sociaal-demografische gegevens of interesses per categorie;
 • Andere informatie, inclusief informatie die u met ons wilt delen. Bijvoorbeeld door formulieren of tools in te vullen op onze websites of apps. of upload bestanden zoals foto's, screenshots, video, audio of andere bestanden via de App, chatfunctie of live conversatie;
 • Details van andere producten en/of diensten die u gebruikt, zoals B. CV-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten.

Meestal gebruiken we maar een deel van de gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Wij verwerken geen gegevens die verder gaan dan nodig is voor het doel van de verwerking. Lees hoofdstuk 5 om er meer over te weten te komen.

Voor deze specifieke doeleinden gebruiken we zo min mogelijk persoonsgegevens. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze weer verwijderen.

We kunnen bovenstaande persoonlijke informatie ook combineren om uw profiel aan te maken, zodat we u gerichte inhoud op onze website of app kunnen tonen. Of u nu buiten onze eigen website gepersonaliseerde e-mails verstuurt of gepersonaliseerde online advertenties weergeeft, bijvoorbeeld op zoekmachines zoals Google of sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube (zie ook hoofdstuk 7 "E-mail en reclame") "Online -Marketing” en 12. “Analytics”).

Een nadere omschrijving van de producten en/of diensten van Volta NXT B.V. en welke persoonsgegevens wij in dit kader verwerken en voor welke doeleinden vindt u hieronder:

Installatie en diensten

Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens en gegevens over energieverbruikende apparaten en bijbehorende systemen te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te voeren, om u te informeren over de dienst of om u beter van dienst te kunnen zijn:

 • plannen en boeken van servicegerelateerde evenementen;
 • Verzamel technische informatie over onderhoud, storingen, frequentie van storingen en reparaties van merktoestellen.
 • Technische informatie wordt ondersteund door foto's van apparatuur, armaturen en installatiecomponenten, installatieruimten en bouwconstructies;
 • contracten en garantieverplichtingen beheren;
 • Om klanten te informeren over product-/dienstnieuws of aanbiedingen;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken

Speciale service:

 • Energieprestatiecertificaat voor (woon)gebouwen
 • Een scala aan aanvullende gegevens, die worden verzameld ter voorbereiding van het energiecertificaat van het gebouw, is opgenomen in de monitoringdocumentatie. Dit monitoringsdocument zal door erkende experts worden opgenomen in de landelijke databank "EP Online" van de rijksoverheid en zal een rol spelen in het uitvoeringsbeleid van de overheid op het gebied van energieprestatiecertificaten.

Monitor

Via deze service stellen klanten bedrijven in staat om:

 • Gegevens slimme meter
 • Gegevens Slimme Thermostaat
 • historisch verbruik
 • Data-omvormer/zonne-PV (indien van toepassing)
 • CV gegevens van de ketel
 • Gedurende de contractperiode warmtepompgegevens opvragen, verzamelen, importeren en analyseren.

De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de geselecteerde dienst.

(Video) De locatie van de omvormer en bekabeling

gegevens van slimme metersInclusief kwartaalwaarden voor elektriciteitsverbruik en uurwaarden voor aardgasverbruik. Ook de teruggeleverde energie aan het net wordt geregistreerd. Deze gegevens worden opgevraagd via zogenaamde ODA's of gateways, die zijn aangesloten op slimme meters. Met behulp van slimme meterdata worden afwijkingen in het energieverbruik tijdig gesignaleerd en wordt u indien nodig geïnformeerd.

slimme thermostaatDe gegevens hebben betrekking op gemeten staltemperaturen en streeftemperaturen. Ook wordt de staat van uw cv-ketel geregistreerd. Deze gegevens kunt u opvragen bij uw thermostaatfabrikant. De gegevens van de slimme thermostaat worden gebruikt om je cv-ketel te monitoren en rekening te houden met eventuele afwijkingen in het energieverbruik.

historisch verbruikMet betrekking tot uw energieverbruik tot 5 jaar verzamelen wij deze gegevens bij uw energieleverancier. Historische gegevens worden gebruikt om uw nieuwe verbruik te berekenen en om monitoringperiodes met elkaar te vergelijken.

omvormer gegevensVerwijst naar de bruto productiewaarde van fotovoltaïsche zonnesystemen. Deze gegevens zijn afkomstig van de fabrikant van de omvormer. Deze gegevens worden gebruikt om de stroomopwekking van fotovoltaïsche systemen te bewaken om de stroomvoorziening te waarborgen.

Gegevens CV ketelBijvoorbeeld systeemstatus, foutmeldingen, energieverbruik, temperatuur van de CV en sensoren in de apparaten, meterstanden (bijvoorbeeld draaiuren) en algemene sensorwaarden. Deze gegevens zijn afkomstig van de ketelfabrikant.

Gegevens warmtepompBijvoorbeeld systeemstatus, foutmeldingen, energieverbruik, temperaturen van warmtepompen en cv-installaties evenals sensoren in de apparaten, tellerstanden (bijv. bedrijfsuren), algemene sensorwaarden, rendement van warmtepompen. Deze gegevens worden opgevraagd bij de fabrikant van de warmtepomp

Voor energiebesparingsgaranties slaan wij ook klantgegevens op die naast NAW-gegevens het volgende bevatten:

 • gezinssamenstelling en leeftijd van gezinsleden.
 • aanwezigheid thuis
 • Gebruik van warm water en centrale verwarming
 • Technische informatie over de stroomaansluiting van de klant, zoals de EAN-code
 • Informatie over diensten/producten die zijn gekocht in verband met deze dienst
 1. Zo ontvangen wij uw gegevens

Wij ontvangen uw gegevens op verschillende manieren. Zo vragen wij u om gegevens te verstrekken wanneer u een overeenkomst met ons aangaat. Soms kunt u zelf kiezen of u gegevens met ons wilt delen. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert op een van onze websites of apps of bestanden die u uploadt. Sommige (aanvullende) producten/diensten vereisen dat bepaalde informatie wordt verstrekt voordat van die diensten gebruik kan worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld klant wilt worden, gebruiken wij uw naam, adres en woonplaats.

Ook ontvangen we online bepaalde gegevens over u, zoals uw surfgedrag. We verkrijgen deze informatie door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer hierover leest u in Hoofdstuk 7, "E-mail en online marketing", Hoofdstuk 11, "Cookies" en Hoofdstuk 12, "Analytics".

Ten slotte kopen we datasets van derden. Voorbeelden hiervan zijn sociaal-demografische gegevens of interessegebieden. Wij kopen platen van: PostNL (postcodetabel), Tetraeder, EDM, Companyinfo, Spotzi, Kadaster, BAG, Faillissement, Postfilter, Sizo (campany.info), Cognify (chatbotdata), Iadvize (chatbotdata), Obi4wan en slimmigheid.

 1. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op grond van de juiste rechtsgrond kunnen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

1: Uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Essent of een van onze bedrijven heeft (om producten en diensten te leveren). U dient rekening te houden met de volgende verwerkingen van persoonsgegevens:

 • Het doen en accepteren van aanbiedingen aan bestaande of potentiële klanten;
 • Vervulling van uw energiecontracten. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor facturering, betaling en onderlinge communicatie;
 • Raadpleeg de termijnbedragen op basis van uw verwachte verbruik en kosten;
 • Bewaken en analyseren van processen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven in onze groep voor de uitvoering van contracten en voor marketingdoeleinden;
 • Crediteuren- en debiteurencontroles, zoals B. Kredietcontroles en audits
 • Bereken en incasseer het bedrag dat u ons nog moet betalen. Dit omvat vergoedingen die u besteedt en vergoedingen die anderen via ons in rekening brengen, zoals B. Belastingen en netbeheervergoedingen;
 • installatie, onderhoud en reparatie van storingen aan installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen en advies over energiebesparing;
 • Om uw vragen of verzoeken te verwerken. Vragen over Mijn Essent en actualiteiten kunt u stellen via telefoon, e-mail, contactformulier, links die u van ons ontvangt, chatfunctie, onze website en app, enquêtes, prijsvragen of (groeps)onderzoek via uw accountcommunicatie, social media;
 • het afhandelen van klachten, vragen, geschillen en engagement op social media;
 • data-analyse, inclusief data science-activiteiten om operationele en procescontroles voor contractuitvoering te verbeteren;
 • Elektrische voertuigen: de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen en vervolgdiensten aan te bieden;
 • Door data van laadpalen te verzamelen en te verwerken, zou Essent auto's de mogelijkheid kunnen bieden om te laden op momenten dat het goedkoper is dan op momenten dat energiemarkten relatief duur zijn. Om deze service zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, beschikt Essent over verbruiksgegevens, totaal aangesloten vermogen en laadgedrag. Essent maakt gebruik van de diensten van Vandebron en Ecedo voor het verzamelen en verwerken van gebruiksgegevens van laadpalen.

2: Gerechtvaardigd belang

We kunnen uw gegevens ook verwerken om onze legitieme belangen te beschermen. Denk aan marketing of het voorspellen van energie-aankopen. Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Creëer uw profiel zodat we onze producten en diensten beter kunnen ontwikkelen en leveren en onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw interesses en voorkeuren. Ook laten we je gerichte content en advertenties zien
 • Aankondiging van (nieuwe) producten en diensten. We kunnen dit rechtstreeks doen of via sociale media en activiteit van zoekmachines. Wij passen het aan uw wensen aan. Dit doen wij op basis van de producten en diensten die u via ons afneemt en de voorkeuren die u ons geeft. Ook gebruiken wij onze websites en apps, uw slimme meter en uw voorkeuren voor toegestane communicatiekanalen. Wil je dit niet, meld je dan af via de contactpagina (zie 16 Jouw rechten);
 • Voor de ontwikkeling van duurzame energieproducten en -diensten en marktonderzoek. Wij geven uw persoonsgegevens door aan derden, zoals marktonderzoekers en opinieonderzoeksinstituten, voor marktonderzoeksdoeleinden. We willen bijvoorbeeld weten hoe tevreden je bent over onze producten, diensten en communicatie en wat je interesseert;
 • data-analyse, inclusief data science-activiteiten om operationele en procescontroles voor contractuitvoering te verbeteren;
 • Onze websites en applicaties analyseren, onderhouden, beveiligen, verbeteren en beter afstemmen op uw profiel;
 • Onze websites, applicaties en gerelateerde technologieën analyseren, onderhouden, beveiligen, optimaliseren en aanpassen op basis van uw persoonsgegevens;
 • Daarnaast delen we geanonimiseerde data uit Google Analytics met Google voor benchmarking doeleinden;
 • Genereer leads door advertentieruimte te kopen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven op alle online kanalen.

3: Wettelijke basis:

Soms zijn wij ook verplicht om uw gegevens te verwerken. Wij moeten ons houden aan bepaalde wet- en regelgeving, zoals die van de Belastingdienst. Energiebelasting en omzetbelasting worden bij ons in rekening gebracht. Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Verplichte mededelingen met betrekking tot onze productvoorwaarden en aanpassingen van onze leveringstarieven;
 • Openbaarmaking van uw gegevens aan overheidsinstanties. U kunt dit verzoek doen in overeenstemming met uw wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan gemeenten, toezichthouders als ACM, AP en de politie. Dit doen wij uiteraard alleen als dit wettelijk verplicht is en aan alle wettelijke eisen is voldaan;
 • Wetgeving over de energiemarkt en onze sector alsmede bindende marktcommunicatie over informatiecodes en protocollen
 • Pas de praktijkcode slimme meter toe. Hierin staan ​​regels voor het gedrag van slimme meterdata. Woont u op het adres maar bent u niet degene die het energiecontract aangaat, dan verzamelen wij toch gegevens over u;
 • Sluit een netaansluitingscontract af met de netbeheerder. Dit omvat ook netwerkbeheerkosten, aangezien u via ons betaalt. Wij sluiten namens u een aansluitingscontract met de netbeheerder, waarin wij verplicht zijn uw persoonsgegevens uit te wisselen;
 • Incasso voor derden. Dit is inclusief netwerkbeheerkosten die u via ons aan netbeheerders betaalt.

4: Mee eens:

Ten slotte verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming. In dergelijke gevallen hebben we voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Voor het plaatsen van (bepaalde) cookies vragen wij uw toestemming;
 • uitlezen van intelligente meters (met uitzondering van wettelijke en contractuele uitleesverplichtingen);
 • Onze commerciële benadering van producten en diensten. Dit zijn zaken waarop onze overeenkomst geen basis of noodzaak heeft. Hiervoor werken we samenVerkoper
 • Bied onze nieuwsbrief en andere informatieve e-mails aan. Deze e-mails zijn niet vereist voor onze overeenkomst, zoals e-mails met herinneringen om op te slaan.
 1. Grondslag voor het verwerken van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens volgens de volgende grondslagen:

 • Verwerking van uw gegevens is vaak noodzakelijk. Wij hebben uw gegevens nodig voor een goede uitvoering van onze overeenkomsten.
 • De verwerking van uw gegevens is wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld in verband met energiebelastingen die u via ons betaalt.
 • Wij verwerken uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen. Dit omvat de marketing en prognose van energie-aankopen.
 • Wij verwerken uw gegevens met uw toestemming. Denk aan cookies, slimme meteruitlezing en Thuisvoordeel.

Voorbeelden van deze verwerkingen leest u in hoofdstuk 5 volgens welke wij uw gegevens mogen verwerken.

(Video) ZONNEPANEEL in de METERKAST aansluiten! Hoe moet dat? | Vraag van Vandaag

 1. E-mail en online marketing

We sturen je e-mails vanaf het e-mailadres dat je hebt opgegeven:

 • Informatiemail: noodzakelijke informatie over uw producten en diensten;
 • Productmail: nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen voor (nieuwe) producten en diensten;
 • Promotionele e-mails: interessante aanbiedingen en acties van ons en/of onze servicepartners;
 • Nieuwsbrief: Nieuws en informatie over diverse onderwerpen, zoals B. Bewaartips.

Wil je niet accepteren? Geen probleem. U kunt een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nl

We communiceren ook met u via online kanalen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media als Facebook, Instagram en YouTube, maar ook aan banneradvertenties en zoekmachines. Als u ons toestemming geeft om deze gegevens te verwerken, verzamelen wij gegevens zoals uw naam, e-mailadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Wij doen dit om:

 • om onze inhoud en advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten. Wij houden rekening met uw voorkeuren met betrekking tot de producten en diensten die u al van ons heeft ontvangen.

We verzamelen ook gegevens over uw klantgedrag. We maken bijvoorbeeld je profiel aan en stemmen onze e-mail en online media daarop af. Daarom ontvangt u van ons verdere relevante informatie. Deze gegevens maken wij aan op basis van de online en offline gegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld over cookies.

Als je dit niet wilt, kun je je afmelden. U trekt dan uw toestemming in. Zie hoofdstuk 16, Uw rechten, voor meer informatie. U kunt uw toestemming voor cookies te allen tijde zelf intrekken.

 1. Essentieel sociaal luisteren op sociale media

Ook voeren wij graag online gesprekken en discussies met u, bijvoorbeeld via social media. Of u nu klant van ons bent, onze producten of diensten gebruikt of onze applicaties en websites bezoekt. We hopen u hiermee nuttige informatie te hebben gegeven of uw vragen over sociale media te hebben beantwoord. Hiervoor monitoren we actief het internet en sociale media zoals Facebook, Twitter en blogs. Sociaal luisteren noemen we dat.

Van tijd tot tijd verzamelen we persoonlijke informatie wanneer we reageren op vragen of opmerkingen. Uiteraard doen wij dit in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gebruikers op sociale media en hun verwerking van persoonsgegevens. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u ons mailen opklantenservice@voltalimburg.nl

 1. Sollicitatie

We bieden een aantal van onze diensten aan via applicaties. Via deze toepassingen kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit valt ook onder de reikwijdte van de gegevensbeschermingsverklaring.

Om de app goed te kunnen gebruiken, hebben we toegang nodig tot gegevens op je smartphone of tablet, bijvoorbeeld je besturingssysteem. Wanneer u de app installeert, vragen wij uw toestemming voor toegang tot gegevens die de app nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

We slaan geen informatie op over je contacten, andere apps of telefoonnummers. Ook slaan we geen gegevens op die niet nodig zijn voor het goed functioneren van de app.

Tot slot raden we apps die je niet hebt geïnstalleerd alleen aan als je daarvoor toestemming geeft in de melding "Meer van Essent Apps".

Dit zijn onze toepassingen:

 • Verbruik Butler + aanbrengen
 • Essent-Lade-App
 • Reguliere Neef App – Energiedirect.nl
 1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Binnen ons team kunnen wij uw persoonsgegevens delen en combineren. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Wij kunnen uw gegevens voor dit doel verwerken, 7. E-mail en online marketing en 12. Analyse.

Van tijd tot tijd verwerken derden waarmee wij samenwerken uw gegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en eisen dat ook van deze partijen. Hiervoor dienen zij onze instructies en (veiligheids)normen op te volgen. Onze afspraak met elke verwerker leggen we vast in de Verwerkersovereenkomst.

We kunnen uw gegevens ook delen met onafhankelijke gegevensbeheerders, bijvoorbeeld:

 • Onafhankelijke leidinggevenden, advocaten of andere dienstverleners om achterstallige betalingen te innen;
 • Wetshandhavingsinstanties zoals politie, justitie of fraudebestrijdingsorganisaties;
 • betalingsdienstaanbieders;
 • IT-dienstverlener.

Sommige van deze verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit het geval is, maken wij met deze partijen aanvullende afspraken. Hierdoor kunnen wij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 1. Biscuit

We gebruiken cookies (en andere soortgelijke technologieën zoals Javascript, hierna "Cookies" genoemd) om onze diensten op onze websites en applicaties aan te bieden. Een cookie is een eenvoudig klein bestand waarvan de gegevens worden opgeslagen op een randapparaat (bijvoorbeeld pc, smartphone, tablet) of binnen een browsersessie. Wanneer u een van onze websites bezoekt, slaan wij informatie op uw computer op in de vorm van een "cookie". Hierdoor kunnen wij u automatisch herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elke cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die deze aan uw systeem heeft geleverd. Een belangrijk doel van cookies is om ze voor uw gemak te gebruiken.

We onderscheiden 3 soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies zijn functionele en statistische cookies die nodig zijn om onze website optimaal te laten functioneren. Zo kunnen we het inloggen gemakkelijk vergemakkelijken, bijhouden welke pagina's je bezoekt of welke onderwerpen voor jou belangrijk zijn. Daarnaast kunnen wij uw gegevens bijhouden als u een offerte aanvraagt, een berekening maakt of een product aan uw winkelwagen wilt toevoegen.
 2. Relevante cookies helpen om onze websites, apps en e-mails zo relevant mogelijk voor je te maken en te personaliseren binnen de E.ON Group. We kunnen bijvoorbeeld uw Contractgegevens combineren om acties en aanbiedingen op onze website af te stemmen op uw bezoekgedrag.
 3. Externe cookies maken koppelingen met sociale media zoals Facebook en Twitter mogelijk en bieden functies zoals het delen van informatie of het lezen van reacties op sociale media. Deze cookies stellen de E.ON Group ook in staat om buiten onze eigen website zoveel mogelijk relevante online advertenties te plaatsen en te personaliseren.

Lees meer over de cookies die we gebruiken.

Voor het plaatsen van onnodige cookies vragen wij uw toestemming. Wij plaatsen en lezen alleen cookies met uw toestemming. Als u de machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de cookie-instellingen.

Het plaatsen en uitlezen van onnodige cookies wordt beschouwd als verwerking van persoonsgegevens. Dienovereenkomstig zijn alle bepalingen van de gegevensbeschermingsverklaring en de cookieverklaring van toepassing. U leest hier meer over in Hoofdstuk 4 (Hoe wij uw gegevens ontvangen), Hoofdstuk 12 Analyse, Hoofdstuk 13 Opslag, Hoofdstuk 14 Informatiebeveiliging en Hoofdstuk 16 Uw rechten.

(Video) Stappen plan zelf je zonnepanelen plaatsen | www.Zelfjezonnepanelenplaatsen.nl

 1. analyseren

We kunnen analyses gebruiken. Hierbij worden (persoons)gegevens verzameld, geanalyseerd en gecombineerd om u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

In theorie kunnen analytische algoritmen alle soorten relevante gegevens verwerken die we in hoofdstuk 4 hebben genoemd. Hoe we uw gegevens ontvangen, 7. e-mail en online marketing en 11. cookies.

We analyseren alle gegevens en voegen automatisch bepaalde (interesse)categorieën toe aan je profiel. Dit helpt ons om de inhoud van onze websites, apps en e-mails, evenals onze aanbiedingen en advertenties, beter af te stemmen op uw interesses.

Profilering kan uw privacy aantasten. Bijvoorbeeld als wij de verkeerde (interesse)categorieën aan u koppelen vanwege onjuiste of verouderde gegevens. Indien u dit niet wilt, kunt u een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nl

Zie ook recht om bezwaar te maken tegen profilering. Wij sluiten u dan uit van de analyse.

 1. opslaan op computer

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de in deze verklaring beschreven doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 1. informatiebeveiliging

We doen ons best om persoonsgegevens te beschermen. Hiertoe nemen wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang krijgt tot, wijziging, openbaarmaking of verlies van uw persoonlijke gegevens.

Als wij gebruik maken van verwerkers, eisen wij dat zij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en (beveiligings)normen.

 1. Verplichtingen voor het melden van inbreuken op gegevens

Vanaf 1 januari 2016 is er een meldplicht voor inbreuken op de gegevensbescherming. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken, hebben we een overeenkomst over hoe we zullen omgaan met mogelijke datalekken. Wij controleren zorgvuldig of een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere relevante partijen.

 1. jou rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • U heeft het recht om de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming eenvoudig intrekken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nl

toegangsautorisatie

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. In Mijn Essent kunt u zien welke gegevens wij van u hebben en kunt u deze gebruiken.

Als u uw toegangsrechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naarklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze verzoeken te ontvangen en te verwerken. Binnen een maand ontvangt u ons antwoord.

Recht op rectificatie

Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u om correctie vragen. Dit is het recht op rectificatie, mail ons dan opklantenservice@voltalimburg.nlGeef dan aan van welk recht u gebruik wilt maken en onze medewerkers helpen u snel bij het aanpassen van uw gegevens.

Het recht op verwijdering van uw gegevens (recht om vergeten te worden)

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zijn verplicht uw gegevens te verwijderen als:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • Uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Als u gebruik wilt maken van uw recht op verwijdering, kunt u een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze verzoeken te ontvangen en te verwerken. Binnen een maand ontvangt u ons antwoord.

We hoeven niet alle persoonsgegevens te verwijderen. Als er een wettelijke verplichting is om uw gegevens voor een langere periode te bewaren, zullen wij de gegevens pas na afloop van deze periode verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van de Belastingdienst en Douane.

Het recht om de verwerking te beperken

(Video) 8 420wp Zonnepanelen plaatsen kabel aanleggen van dak naar meterkast, aansluiten en aanpassen 3fasen

U kunt uw recht op beperking van de verwerking uitoefenen wanneer:

 • Als onderdeel van onze verificatie van de juistheid van uw persoonlijke gegevens, op uw verzoek
 • Als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt en u verzoekt om beperking van het gebruik in plaats van verwijdering;
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • In afwachting van ons antwoord op een vraag of een verwerking een gerechtvaardigd belang heeft.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking, kunt u een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken. . Onze medewerkers zijn opgeleid om deze verzoeken te ontvangen en te verwerken. Binnen een maand ontvangt u ons antwoord.

Het recht op dataportabiliteit (dataportabiliteit)

Dit recht houdt in dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, kunt u dat doenCOhaanrakenPer e-mail eenklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze verzoeken te ontvangen en te verwerken. Binnen een maand ontvangt u ons antwoord.

Recht van bezwaar (bezwaar tegen direct marketing)

Wij houden u graag op de hoogte van onze aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en andere evenementen. Als je dit niet wilt, kun je je eenvoudig afmelden. Dit is het recht van bezwaar. Wij zullen uw aanvraag direct in behandeling nemen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naarklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken.

Recht om niet te worden beïnvloed door geautomatiseerde besluiten (analyse).

Onze communicatie met u is zo relevant en persoonlijk mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij u informeren over producten en diensten. Door middel van data-analyse etc. kunnen wij u een aanbieding doen die bij u past. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven. Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de analyse.

Wilt u gebruik maken van uw recht op niet-automatisering, stuur dan een e-mail naarklantenservice@voltalimburg.nlGeef vervolgens aan van welk recht u gebruik wilt maken. . Onze medewerkers zijn opgeleid om deze verzoeken te ontvangen en te verwerken. Binnen een maand ontvangt u ons antwoord.

Veel van deze rechten kunt u eenvoudig zelf regelen. Wij zorgen ervoor dat u deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand houdt. Zo kun je binnen Mijn Essent en de app zelf gegevens inzien en aanpassen of verwijderen en je machtigingen voor verschillende maildiensten en andere machtigingen beheren. U kunt zich ook afmelden voor e-mails via een link in de e-mail.

Indien u meer informatie wenst en/of vragen heeft over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens, kunt u meer informatie vinden op de website van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit;Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Vindt de gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Sommige van onze diensten en voordelen worden geleverd door zorgvuldig geselecteerde en gemachtigde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners) die buiten de EU/EER zijn gevestigd. In dit geval worden de gegevens doorgegeven aan een derde land. De wettelijke vereisten voor gegevensbescherming worden gebruikt als basis voor het contractueel vastleggen van een passend niveau van gegevensbescherming met de aanbieder. Deze omvatten standaard EU/EER-contracten.

 1. relevante wetgeving

Gedragscode Slimme Meters:

Voor een goede dienstverlening maken wij gebruik van op afstand uitleesbare meetgegevens van kleinverbruikmeters (slimme meters). Leveranciers en meettechniekbedrijven zijn verantwoordelijk op hun verantwoordelijkheidsgebiedGedragscodeGebruik, verzameling, uitwisseling en opslag van slimme metergegevens. wij hebben er ook eenPrivacybeleid Slimme meterstanden per kwartierformuleren.

 1. andere kanten

Soms linken we via onze website naar andere websites. Meestal om het u gemakkelijker te maken meer informatie te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaringen van de websites die u bezoekt.

 1. de verandering

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Zo wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 januari 2023.

 1. Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons opOnze functionaris voor gegevensbeschermingg Via FG@essent.nl.

FAQs

De omvormer van het zonnepaneel aansluiten? ›

Omvormer zonnepanelen aansluiten

Om zonnepanelen op een centrale omvormer aan te sluiten, trekken we een kabel van de zonnepanelen naar de omvormer, die we meestal op zolder of in de garage plaatsen. Vervolgens leggen we ook het kabelwerk van de omvormer naar de groepenkast (die in de meterkast zit) aan.

Hoe sluit ik een omvormer van zonnepanelen aan? ›

Omvormer zonnepanelen aansluiten

Om zonnepanelen op een centrale omvormer aan te sluiten, trekken we een kabel van de zonnepanelen naar de omvormer, die we meestal op zolder of in de garage plaatsen. Vervolgens leggen we ook het kabelwerk van de omvormer naar de groepenkast (die in de meterkast zit) aan.

Hoe een zonnepanelen omvormer aansluiten op het net? ›

Wanneer de panelen op je dak liggen en we de omvormer hebben geïnstalleerd, trekken we een kabel van de omvormer naar de meterkast. Dat is nodig om de opgewekte stroom van je zonnedak via de omvormer naar de meterkast laten lopen. Via deze kabels sluiten we de zonnepanelen aan op de hoofdmeter en op de hoofdzekering.

Hoe moet je een omvormer aansluiten? ›

Het aansluiten van een omvormer op een accu is relatief makkelijk. Op elke accu zit een pluspool en een minpool. Op de pluspool sluit je eerst de rode kabel van de omvormer aan. Vervolgens sluit je de zwarte kabel van de omvormer aan op de minpool van de accu.

Waar wordt de omvormer op aangesloten? ›

De aansluiting aan de hoofdmeter en hoofdzekering

Er wordt vanuit de omvormer een kabel aangelegd naar de meterkast. Dit is nodig om de opgewekte stroom vanuit de zonnepanelen (via de omvormer) naar de meterkast te geleiden. Hiermee worden de zonnepanelen aangesloten op de hoofdmeter en hoofdzekering.

Hoe loopt kabel van omvormer naar meterkast? ›

Van de omvormer naar de meterkast

De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom. Die wisselstroom loopt via een AC kabel naar de meterkast. Voor deze kabel gebruiken we waar mogelijk een bestaande leiding of een centrale kloof waar al je kabels lopen.

Welke kabel heb ik nodig van omvormer naar meterkast? ›

De kabel van de omvormer naar de meterkast

Voor omvormers (fase 1) wordt een 3-aderige kabel gebruikt (3 x 2,5 tot 6 mm2) en voor omvormers (fase 3) 5 x 2,5 mm2. Deze kabeldikte kan berekend worden met behulp van het vermogen van de omvormer en de lengte van de kabel.

Welke kabels van zonnepanelen naar omvormer? ›

Men spreekt dan over DC-kabels (zonnepanelen tot omvormer) en AC-kabels (omvormer tot de meterkast). De DC-kabels zijn rood en zwaar om de min en plus aan te geven voor de aansluiting aan de omvormer. De kabels van de zonnepanelen naar de omvormer liggen deels buiten afhankelijk van het kabeltraject.

Kan een omvormer in het stopcontact? ›

Omvormers tot een stroom van 2,25A mogen direct op het lichtnet worden aangesloten, via een bestaande wandcontactdoos. Bij omvormers groter dan 2,25A heeft u twee mogelijkheden. Het uitbreiden van de installatiekast met extra groepen of het zonnepaneel aansluiten via de onderverdeler ZV16.

Hoeveel kabels van zonnepaneel naar omvormer? ›

Voor zonnepanelen heeft u twee soorten kabels nodig. Eén kabel met gelijkstroom (DC) loopt van het paneel naar de omvormer. Deze kabel heeft u niet nodig bij micro-omvormers. De andere kabel gaat met wisselstroom (AC) van de omvormer naar de meterkast.

Kun je zonnepanelen verkeerd om aansluiten? ›

De omvormer kan verkeerd zijn aangesloten of verkeerd zijn ingesteld, dit kan het functioneren van de omvormer negatief beïnvloeden. Omvormers moeten verplicht verbonden zijn met de wisselspanning, dit zorgt ervoor dat de omvormer tijdens onweer niet stuk kan gaan.

Hoe gaat de kabel van zonnepanelen naar meterkast? ›

Vanuit de omvormer wordt er een kabel aangelegd naar de meterkast. Via deze kabel wordt de opgewekte stroom vanuit de zonnepanelen naar de meterkast gebracht. Hiermee worden de zonnepanelen aangesloten op de hoofdzekering en hoofdmeter.

Wat moet er in de meterkast aangepast worden voor zonnepanelen? ›

Nieuwbouwwoningen hebben meestal al een 3-fasen aansluiting. Dit betekent dat er in de meterkast over 3 kabels stroom binnenkomt. Als je deze aansluiting hebt, is jouw meterkast geschikt voor zonnepanelen. In oudere woningen is vaak een 1-fase aansluiting.

Waar plaats je de omvormer van zonnepanelen? ›

De beste plaats voor de omvormer is dus ergens waar het koel is, waar voldoende ruimte is, waar je niet meer dan 20 meter kabel nodig hebt, waar je geen last hebt van het geluid en waar de warmte afgevoerd kan worden. De schuur of garage zijn goede plekken, net als een onverwarmde zolder.

Waarom rem automaat bij zonnepanelen? ›

Een remautomaat zorgt er dus voor dat wanneer je meer dan 40 Ampère zou afnemen, terwijl je groepenkast hier niet geschikt voor is, de installatie wordt afgeschakeld. De kans dat je (op een bepaald moment) meer dan 40 Ampère afneemt is heel klein.

Welke plaat achter omvormer? ›

Bij nieuwe installaties dient daarom bij omvormers met een vlakke achterwand (bijv. Sunny Mini Central) een afstand tussen metaal en hout van ten minste 0,5 mm met onderlegringen te worden aangehouden. Er wordt eventueel geadviseerd een metalen plaat op de houten wand te monteren, omdat dit materiaal niet brandbaar is.

Wat is beter zonnepanelen in serie of parallel? ›

Mocht er sprake zijn van veel schaduwvorming door bijvoorbeeld bomen of meerdere dakoppervlakken met panelen, kies dan voor een serie geschakeld systeem met power optimizers. Indien het zonnestroomsysteem niet groter is dan 6 panelen is de keuze voor parallelschakeling met micro-omvormers de beste keuze.

Is er een plus en een min op een zonnepaneel? ›

Controleer wat de positieve/plus en negatieve/min polen van het zonnepaneel zijn, markeer deze eventueel met een label. In veel gevallen is de positieve (+) pool te herkennen aan de rode kleur van de kabel of een rode markering. De min (-) pool is meestal voorzien van een zwarte kabel met of zonder witte markering.

Is 3 fase beter dan 1 fase? ›

De 3-fasenaansluitingen zijn grotere aansluitingen dan de 1-fase-aansluitingen. Ze leveren een groter vermogen. Als u een 3-fasen groepenkast in uw meterkast heeft, staat er 3x220/230V of 380/400V op uw elektriciteitsmeter.

Hoe lang mag Solar kabel zijn? ›

Hoe lang mag Solar kabel zijn? Kabels zonnepanelen tot de omvormer De kabels van de zonnepanelen tot de omvormer dienen bij voorkeur niet veel langer te zijn dan 15 tot 20 meter. Zo blijven de kabelverliezen ruim onder de 1%.

Hoeveel zonnepanelen kun je op een stopcontact aansluiten? ›

Op een gewoon stopcontact mag je wettelijk maximaal 600 Wp aansluiten. Dat komt neer op 1 set van 2 zonnepanelen. Als je dus meerdere zonnepanelen rechtstreeks op een stopcontact wil plaatsen, heb je een aparte groep nodig in je meterkast.

Hoeveel zonnepanelen op 16 ampère? ›

Tot ca. 18 panelen wordt gebruik gemaakt van een 16 Ampere zekering. Dat is dezelfde zekering die in huishoudelijke installaties worden gebruikt. Het vermogen dat dan maximaal terug geleverd kan worden is dan 3600 W.

Welke UTP kabel voor omvormer zonnepanelen? ›

UTP connector RJ45

Hoogwaardige cat5 UTP kabel waarmee je omvormers kan aansluiten op internet zodat je hun prestaties online kan raadplegen.

Hoe zonnepaneel aansluiten op accu? ›

Om een thuisbatterij in te zetten in uw huis heeft u een bidirectionele omvormer nodig. Een niet bidirectionele omvormer zet namelijk alleen de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen om naar wisselstroom (AC). Deze wisselstroom gebruikt u vervolgens in huis en levert u terug aan het net.

Wat is beter omvormer of micro omvormer? ›

Micro-omvormers worden steeds vaker toegepast bij zonnepanelen. Ze zijn kleiner dan normale omvormers en bieden in bepaalde situaties veel voordelen ten opzichte van de grote omvormers. Een micro-inverter is namelijk in staat om de maximale opbrengst uit een zonnesysteem te halen.

Heeft omvormer zonnepanelen stroom nodig? ›

Om elektriciteit te produceren hebben zonnepanelen ook elektriciteit nodig, voor de omvormer.

Kan een omvormer te warm worden? ›

Omvormers en power optimizers kunnen hoge temperaturen bereiken als gevolg van hoge omgevingstemperaturen door direct zonlicht, door onvoldoende ruimte rondom het apparaat of vanwege slechte ventilatie in de ruimte waarin ze geïnstalleerd zijn.

Kunnen er meer zonnepanelen op mijn omvormer? ›

Als er voldoende ruimte is op het dakvlak waar het huidige zonnestroomsysteem ligt, kan je er voor kiezen om zonnepanelen aan het huidige systeem toe te voegen om de opbrengst te verhogen. Houd er rekening mee dat de omvormer geschikt is voor het huidige vermogen.

Heeft 1 zonnepaneel zin? ›

Zoals we hierboven beschrijven, leveren gemiddelde nieuwe zonnepanelen per stuk dus rond de 300 kWh elektriciteit per jaar. Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar zo'n 3000 kWh aan stroom. Voor dit stroomverbruik heb je 10 gemiddelde zonnepanelen nodig. Maar dit is een gemiddelde van grote en kleine huishoudens.

Hoe warm wordt omvormer zonnepanelen? ›

Zelfs tot omgevingstemperaturen tot meer dan 40 of 50 graden Celsius functioneren ze goed. Toch is het verstandig om er rekening mee te houden dat de omvormer ook warmte produceert en dat hij deze warmte moet kunnen afvoeren. Sommige omvormers zijn uitgerust met temperatuurgestuurde ventilatoren.

Wat als je uw zonnepanelen niet aangeeft? ›

Wie zijn installatie niet aanmeldt en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste bedrag geldt voor grote industriële spelers.

Wat gebeurt er als zonnepanelen hun stroom niet kwijt kunnen? ›

Een omvormer zet de energie van zonnepanelen om in elektriciteit. De panelen wekken dan wel energie op, maar dat wordt niet omgezet in elektriciteit. Die is dus 'over'. Om dat te voorkomen zouden netbeheerders dikkere kabels in de buurt kunnen neerleggen om de energie te transporteren naar andere buurten.

Waar kunnen zonnepanelen niet tegen? ›

Waar kunnen zonnepanelen niet tegen?
 • Panelen die te dicht bij de rand of nok van je dak liggen. Als het stormt, kan dat problemen geven.
 • Schaduw van bomen of andere obstakels (andere gebouwen) die op de panelen valt. Dat vermindert je rendement.
 • Schade van vogels, puin, en stenen.
 • Waterschade en hagel.

Wat is beter 1-fase of 3-fase zonnepanelen? ›

Als je meer dan 3680W (16A * 230V) kunt produceren, heb je meestal een 3-fase omvormer nodig. Maar als je systeem minder vermogen heeft, kan dat prima met een 1-fase omvormer.

Heb je een nieuwe meterkast nodig voor zonnepanelen? ›

Voor het plaatsen van zonnepanelen is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat alle stroom 'uitgezet' kan worden en moet er dus een hoofdschakelaar aanwezig zijn in de meterkast. Dit is sinds 2005 ook een verplichting geworden voor alle groepenkasten.

Is een hoofdschakelaar verplicht bij zonnepanelen? ›

Tegenwoordig is voor zonnepanelen aansluiten op de groepenkast een hoofdschakelaar verplicht. Een hoofdschakelaar plaatsen is echter niet eventjes geregeld. Voor het aanbrengen van een hoofdschakelaar heb je een elektricien nodig met zegelrecht.

Kan de netbeheerder mijn zonnepanelen uitschakelen? ›

De netbeheerders herhalen de boodschap dat als er in één keer veel (zonne-)energie op het stroomnet komt, er hoge spanningen kunnen ontstaan, waardoor omvormers van zonnepanelen kunnen uitschakelen. Op zo'n moment kunnen de zonnepanelen tijdelijk geen elektriciteit leveren.

Hoeveel zonnepanelen op een 1-fase meterkast? ›

Op een 1-fase aansluiting mag je een maximaal vermogen van 5000 Watt (5 KW) aansluiten. Dit komt overeen met ongeveer 12 zonnepanelen.

Hoeveel zonnepanelen op 1-fase meterkast? ›

Heeft u een 1-fase hoofdaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35A te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25A naar 1 x 35A. U kunt gebruik maken van een 1-fase omvormer. Heeft u een 3-fase hoofdaansluiting, dan kan de zonnestroom met een 3-fase omvormer verdeeld worden over de verschillende fases.

Kan een omvormer ook buiten hangen? ›

Ze mogen binnen en buiten hangen. Een koelere ruimte heeft de voorkeur ten opzichte van een warme ruimte, maar denk ook aan wat het makkelijkst is voor het aanleggen van de bekabeling. Het is aan te raden om een halve meter vrije ruimte te laten rondom de omvormer.

Hoeveel geluid maakt een omvormer? ›

Tegenwoordig hebben de meeste omvormer een normale geluidsemissie van 25-40 decibel.

Hoe kan ik zien of de omvormer werkt? ›

Omvormers hebben een display scherm. Als de zonnepanelen zijn aangesloten, zou de hoeveelheid stroom die er opgewekt wordt te zien moeten zijn op dat display scherm. Ook hebben de omvormers een lampje. Als dit lampje knippert dan werkt je omvormer.

Heeft het nut om overdag te wassen met zonnepanelen? ›

Het beste moment is de apparaten in huis te gebruiken op het moment dat de stroomproductie hoog is. Dat is over het algemeen overdag. Zet bijvoorbeeld de wasmachine, droger of afwasmachine juist op dat moment aan.

Wat doen zonnepanelen s nachts? ›

Produceren zonnepanelen 's nachts energie? Technisch gezien niet. Zonnepanelen produceren 's nachts geen energie. De fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen moeten zonlicht hebben om elektriciteit op te wekken.

Waarom schakelen zonnepanelen uit bij teveel zon? ›

Netspanning en omvormers

Op een zonnige dag kan het voorkomen dat de omvormer veel vermogen wil terugleveren en dat er tegelijkertijd weinig stroom wordt verbruikt in het huishouden. De netspanning loopt op, de limietwaarde wordt bereikt en de omvormer wordt uitgeschakeld.

Hoe ver mag omvormer van meterkast? ›

Voor een optimaal resultaat moeten de kabels van de zonnepanelen tot de omvormer niet langer zijn dan 15 tot 20 meter. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden blijft het kabelverlies ruim onder de 1%. De kabel van de omvormer naar de meterkast moet bij voorkeur ook niet langer zijn dan 20 meter.

Hoe dik is de kabel van de omvormer naar de meterkast? ›

De kabel van de omvormer naar de meterkast

Voor omvormers (fase 1) wordt een 3-aderige kabel gebruikt (3 x 2,5 tot 6 mm2) en voor omvormers (fase 3) 5 x 2,5 mm2. Deze kabeldikte kan berekend worden met behulp van het vermogen van de omvormer en de lengte van de kabel.

Waar sluit je de omvormer aan? ›

Het aansluiten van een omvormer op een accu is relatief makkelijk. Op elke accu zit een pluspool en een minpool. Op de pluspool sluit je eerst de rode kabel van de omvormer aan. Vervolgens sluit je de zwarte kabel van de omvormer aan op de minpool van de accu.

Welke kabel van omvormer naar batterij? ›

Gebruikt u een 24 volt systeem dan volstaan accukabels van de helft doorsnede. 16 mm² is een uitstekende keuze. Bij twijfel: een te dikke kabel is altijd beter dan een te dunne kabel. Een dunne kabel geeft spanningsverlies waardoor de omvormer/12 volt apparatuur eerder afslaat, vermogensverlies, wordt warm etc.

Kan een omvormer in de meterkast? ›

Omvormers die meer dan meer dan 2.25 Ampère (517,5 Watt) kunnen invoeden op het elektriciteitsnet dienen via een vrije groep in de meterkast te worden aangesloten. Hieraan worden door o.a. de NEN 1010 een aantal eisen gesteld ten aanzien van: Ontkoppelen en spanningsloos maken omvormer; Aardlekbeveiliging.

Hoever mag de omvormer van de zonnepanelen? ›

Voor een optimaal resultaat moeten de kabels van de zonnepanelen tot de omvormer niet langer zijn dan 15 tot 20 meter. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden blijft het kabelverlies ruim onder de 1%. De kabel van de omvormer naar de meterkast moet bij voorkeur ook niet langer zijn dan 20 meter.

Welke kabel van zonnepaneel naar omvormer? ›

Welke kabel trekken voor zonnepanelen? Van de zonnepanelen naar de omvormer loopt de speciale solar kabel met een 4mm2 of 6mm2 kern die hier- voor gebruikt wordt, belangrijk hierbij is dat deze UV bestendig is. De stekkerverbindingen zijn van het type MC4 en zijn vocht dicht.

Kan ik een batterij aansluiten op mijn omvormer? ›

Doordat de omvormer batterij ready is, kan de batterij direct op de omvormer aangesloten worden, ook als u besluit deze pas op een later moment te installeren. Heeft u al een bestaande zonnepanelen installatie? Dan kunnen wij de omvormer vervangen door een bidirectionele omvormer en de thuisbatterij hierop aansluiten.

Heeft een zonnepaneel een plus en min? ›

Uit elk zonnepaneel komen twee kabels: een plus en een min. Door meederde zonnepanelen aan elkaar te koppelen, gaat de stroom "lopen" van paneel naar paneel. Ook hier spreken we van een serieschakeling. De zonnestroom (DC-stroom) wordt omgevormd naar AC-stroom door een omvormer.

Wat is beter 1-fase of 3 fase zonnepanelen? ›

Als je meer dan 3680W (16A * 230V) kunt produceren, heb je meestal een 3-fase omvormer nodig. Maar als je systeem minder vermogen heeft, kan dat prima met een 1-fase omvormer.

Videos

1. PV verdeler - 1-fase omvormer op wasmachinegroep | Stralendgroen
(Stralendgroen)
2. Hoe kies ik de juiste omvormer? - Zelf zonnepanelen installeren | Stralendgroen
(Stralendgroen)
3. Welke omvormer heb ik nodig? Complete uitleg voor boot, auto, camper en zelfs zonnepanelen!
(Bootman)
4. Solar Edge omvormer online brengen | Zonnemarkt
(Zonnemarkt - Almere)
5. PV verdeler aansluiten op de aparte wasmachine groep tbv zonnepanelen - NAJI Installatietechniek
(NAJI Installatietechniek)
6. MC4 CONNECTOR aan SOLARKABEL monteren! | Vraag van Vandaag
(Off-gridcentrum)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 04/09/2023

Views: 5869

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.